Detaljritningar

Här har vi samlat alla våra detaljritningar. Välj i menyn till höger.

Brandmotstånd REI-60 : Lett-Tak Systemer

Elementtyp

Elementtyp Ladda hem Ladda hem

Typ 13 med 48×71 mm träreglar

Typ 13 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 13 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 13 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 16 med 48×71 mm träreglar

Typ 16 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 16 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 16 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 16 med 48×96 mm träreglar

Typ 16 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 16 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 16 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 21 med 48×71 mm träreglar

Typ 21 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 21 med 48×96 mm träreglar

Typ 21 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 21 med 48×121 mm träreglar

Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 7cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 7cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 10cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 10cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 21 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5, 7 eller 10 cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 31 med 48×71 mm träreglar

Typ 31 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 31 med 48×96 mm träreglar

Typ 31 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering  (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolering med 5cm Rockwool brandisolering  (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering  (dwg) DWG-fil

Typ 31 med 48×121 mm träreglar

Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 7cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 7cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 10cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 10cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 31 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5, 7 eller 10 cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 36 med 48×71 mm träreglar

Typ 36 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×71 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 36 med 48×96 mm träreglar

Typ 36 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×96 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Typ 36 med 48×121 mm träreglar

Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 5cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 7cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 7cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: TRP-plåt med 10cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist med 10cm Rockwool brandisolering (pdf) PDF-fil
Typ 36 m/ 48×121 mm träreglar. Innertak: isolist eller TRP-plåt med 5, 7 eller 10 cm Rockwool brandisolering (dwg) DWG-fil

Tillhörande detaljer till tekniskt godkännande

Standardelement (pdf) PDF-fil
Standard elementstruktur (pdf) PDF-fil
Längsgående elementskott (pdf) PDF-fil
Längsgående elementskarv  i taknock, alt. 1 (pdf) PDF-fil
Längsgående elementskarv  i taknock, alt. 2 (pdf) PDF-fil
Snitt av element som bärande konstruktion (pdf) PDF-fil
Element upplag i taknocken (pdf) PDF-fil
Upplag av element vid  lågpunkt(pdf) PDF-fil
Anslutning till yttervägg (pdf) PDF-fil
Avslutning mot takfot, alt. 1 (pdf) PDF-fil
Avslutning mot takfot, alt. 2 (pdf) PDF-fil
Avslutning mot takfot, kallt tak (pdf) PDF-fil
Snitt av element med takbrunn (pdf) PDF-fil
Att utföra genomföringar på byggplats (pdf) PDF-fil
Element med genomföring (pdf) PDF-fil
Fästa upphängning i undertak (pdf) PDF-fil

LT-A Ensidigt upplag

Ensidigt upplag Ladda hem Ladda hem
LT-A-01: Upplag på stålbalk (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-02: Upplag på trästomme (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-03: Upplag på stålstomme (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-04: Upplag på betong med ingjutet plattstål (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-05: Upplag på stålvinkel, min. L150x150 (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-06: Upplag på SIB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-07: Utkragning, full elementtjocklek (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-08: Utkragning av faner och träreglar (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-A-09: Utkragning av faner och reglar med förstärkning (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil

LT-B Dubbelt upplag

LT-B Dubbelt upplag: Ladda hem Ladda hem
LT-B-01: Dubbelt upplag på stålbalk (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-02: Dubbelt upplag på hattprofil (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-03: Dubbelt upplag på trävägg (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-04:Dubbelt upplag på hattprofil med fall (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-05: Dubbelt upplag på HUP (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-06: Dubbelt upplag på SIB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-07: Dubbelt upplag på betong med ingjutet plattstål (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-08: Kontinuerliga element över upplag (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-09: Dubbelt upplag i taknock (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-B-10: Dubbel upplag i lägsta punkt  (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil

LT-C Element, långsida

LT-C Element, långsida Ladda hem Ladda hem
LT-C-01: Överföring av skivkrafter, kantbalk (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-C-02 Överföring av skivkrafter, intill vägg (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-C-03: Överföring av skivkrafter, vägg upp under plywood (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-C-04: Utkragning i sidled på element, plywoodlåda (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-C-05: Utkragning i sidled av träreglar och plywood (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-C-06: Överföring av skivkrafter, beslag mot vägg (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-C-07: Överföring av skivkrafter till betongvägg (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil

LT-D Ljuddämpande lösningar

LT-D Lydreduserende løsninger Ladda hem Ladda hem
LT-D-01: Hel innertakplåt, Rw=38 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-02: Spår i innertakplåt, Rw=61 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-03: Hattbeslag med spår i innertak, Rw=58 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-04: Hattbeslag med spår och skumlist, Rw=60 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-05: 2 lager gips med spår, Rw=62 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil

LT-E Teleskoplösningar

LT-E Teleskoplösningar Ladda hem Ladda hem
LT-E-1-1: Teleskoplösning i elementens tvärgående riktning med hel innertakplåt (pdf) PDF-fil
LT-E-1-2: Teleskoplösning i elementens tvärgående riktning med spår i innertakplåten (pdf) PDF-fil
LT-E-2-1: Teleskoplösning i elementens längdriktning med hel innertakplåt (pdf) PDF-fil
LT-E-2-2: Teleskoplösning i elementens längdriktning med spår i innertakplåten (pdf) PDF-fil