Brannklasse REI-90

Brannklasse REI-90 Lett-Tak Lett-Tak er det best testede takelementet i Europa, og vi har nå oppgradert oss til å tilfredsstille brannklasse REI-90. Testen er utført på SINTEF, og ligger under dokumentasjon på vår hjemmeside. Denne testen vil spesielt gi oss fordeler i leveranser over 5 etasjer der klassifiseringen av hovedbæresystemet må tilfredsstille REI-90.

Tilbake til aktuelt