Dampsaga barnehage

Dampsaga Barnehage : Lett-Tak

Lett-Tak har levert tak til Dampsaga Barnehage på Hellebæk, Kongsberg som er en 700m² lavenergi barnehage. Hellebæk skal utvikles til en ny sentrumsnær bydel på Kongsberg, og som følge av en ønsket høyere tetthet blir eksisterende barnehage flyttet til en grønn lunge lenger sør på Hellebæk. Barnehagen blir som et av de første utviklingstrinnene et foregangsprosjekt for området, og et signal om en spennende videre utvikling. Barnehagen er en kompakt form med lite ytre overflate og blir en energieffektiv løsning med lave energiutgifter i driftsfasen.

Bygget har en tydelig tredelt organisering som gjør det enkelt å orientere seg i barnehagen. Bygget er organisert rundt en samlende midtre del med lyse store og sammenhengende fellesrom over 2 etg. Nord for fellessonen er innganger og garderober i 1.etg, og personalsone i 2. etg. Dette er forholdsvis innadvendte funksjoner som kan tåle en mer lukket bygningskropp med mindre åpningsfelt. I sør er avdelingene med tilhørende sanitærrom og felles kjøkken. Alle avdelingene har store vindusfelt mot sør for å få inn tilstrekkelig med dagslys og sollys, og gi god kontakt mellom lekearealene inne og ute.