1146

Takutstikk langs randbetingelse av stålbjelke, fall 0° – ±2,5°