1148

Randbetingelse av stålbjelke, H-bjelke (UK), fall 0° – ±2,5°