1212

Opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (topp)