1215

Opplager på stålvinkel, fall større enn 2,5° (bunn)