1216

Opplager på stålvinkel, fall større enn 2,5° (topp)