1241

Opplager på stålbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)