1242

Opplager på stål med takfall mer enn 2,5° (topp)