1271

Opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (bunn)