2114

Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg, fall 0° – ±2,5°