2144

Randbetingelse av stålbjelke, I-bjelke, fall 0° – ±2,5°