2145

Randbetingelse av stålbjelke, Hulprofil, fall 0° – ±2,5°