2146

Takutstikk langs randbetingelse av stål, fall 0° – ±2,5°