2149

Randbetingelse av stålbjelke, inntrukket (UK), fall 0° – ±2,5°