2175

Takutstikk langs randbetingelsen av bindingsverk, fall 0° – ±2,5°