2177

Randbetingelse av limtrebjelke, limtrebjelke (UK), fall 0° – ±2,5°