2211

Opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)