2241

Opplager på stålbjelke, fall 0° – ±2,5° (bunn)