2272

Opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (topp)