Hagaborgsskolan

Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer AS

Sedumtak og stående veggelementer

Sammen med Skanska Sverige AB i Karlstad monterte Lett-Tak 2000m2 tak på Hagaborgsskolan i Sverige. Taket ble ferdigstilt i 2013 med sedumtak og fasader montert med stående veggelementer i tre. Yttertaksduk Protan Titanium Plus, som er godkjent som folie under sedumtak.

Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer AS
Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer AS

Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer AS
Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer AS