Holder på varmen!

Termisk fotografering : Lett-Tak
Termografisk inspeksjonsrapport fra Kaiskuru Skistadion hvor Protan Takservice i Finnmark har stått for montasje av taket for Lett-Tak. Rapporten omhandler alle avvik som er funnet ved gjennomgang av anlegget. Hensikten med inspeksjonen er å avdekke steder eller områder med trekk eller nedkjølte flater. Ut fra lekkasjemålinger og termografering viser testen at det er utført veldig bra tettinger og løsninger på nybygget. Det var omtrent ikke noen steder at en kunne se antydning til trekk.

Se hele rapporten her