Lederskifte i Lett-Tak

Lederskifte i Lett-Tak Systemer AS

Pressemelding 2.6.2016

Rolf Døvle har etter 36 år valgt å fratre sin stilling 1. august i år etter oppnådd pensjonsalder. Døvle ble ansatt som daglig leder i januar 1981. Han har hatt en betydelig rolle i utviklingen av selskapet helt fra produksjonsstart og frem til i dag. Døvle sine salg og lederegenskaper har gjort Lett-Tak Systemer As og Lett-Tak elementet til et begrep innen byggebransjen i Norden. Under Rolf sin ledelse har selskapet vokst til en av Larviks største arbeidsgivere. Døvle vil i en overgangsfase bidra til å støtte salgsinnsatsen i noen spesifikke markeder.

Vi er glad for at Stein Erik Kvam har takket ja til å overta stillingen som daglig leder i selskapet. Stein Erik kommer fra Kruse Smith Entreprenør AS, har de to siste år ledet prosjekt Tak og fasade ved Pir Nord på Gardermoen og tiltrer stillingen 1. august.

Styrets leder Mette Lundh Håkestad sier: «Vi har jobbet siden høsten 2015 med å finne Rolf Døvles etterfølger og med Stein Erik Kvam får selskapet en meget godt kvalifisert leder som vil bidra til videre vekst i selskapet. Han har en bred bakgrunn fra byggeprosjekter, både innen offshore, landbasert bygg/anlegg og mekanisk industri. Han har også lang erfaring med å jobbe mot store private og offentlige byggherrer som også dominerer Lett-Tak ‘s kundegruppe.

Stein Erik Kvam uttaler «Jeg ser veldig frem til å begynne i Lett-Tak Systemer. Jeg kjenner godt til elementets kvaliteter og unike egenskaper som prosjektleder for tak og fasade på Pir Nord Gardermoen. Jeg har jobbet tett mot prosjekteringsmiljøet og installasjons gruppen i Lett-Tak på det krevende oppdraget på Gardermoen, disse erfaringer gir meg en god bakgrunn for å ta fatt i nye utfordringer sammen med organisasjonen i Lett-Tak.»

Larvik 02.06.2016
Mette Lundh Håkestad
Styrets leder