Mange oppdrag i Sverige

Järvstaden Skola i Stockholm : Lett-Tak

Lett-Tak med mange oppdrag i Sverige

– Vårt største marked er fortsatt her i Norge, men bare det siste året har Lett-Tak levert blant annet 12 skoleprosjekt i Sverige, og vi ser en økende ordreinngang fra våre naboer i øst, sier Gard Brunsell i Lett-Tak Systemer AS.

De nærmer seg med dette 700 yttertaks-leveranser på undervisningsbygg i Norden.

Han forteller at de har jobbet mye med å tilfredsstille de miljøkrav som kreves for å delta på denne type prosjekter i Sverige.

– Vi tror at de samme kravene vil komme til Norge også om få år, så da er vi allerede forberedt for et strengere krav fra våre bestillere her hjemme, legger Brunsell til.

De har også mange oppdrag innen leilighetsmarkedet i Sverige.

– De bygger generelt større enheter enn normalt her til lands, så et typisk boligprosjekt ligger på mer enn 1.000 kvadratmeter tak. Her har vi nå også blitt godkjent produkt for Svanen-merket på et leilighetsprosjekt for Veidekke i Göteborg. Sverige satser sterkt på miljøprofilerte prosjekter, og de store aktørene vill produsere en stor andel prosjekt der spesielt Svanen vil sette standarden for de krav vi leverandører må forholde oss til, påpeker han.

– Selv om vårt hjemmemarked i Norge definitivt er det viktigste markedsområdet, har samtidig Sverige demmet noe opp for den nedgangen vi har merket på industribygg i offshore og oljerelaterte næring. Sverige er inne i en høykonjunktur, og boligbyggingen ble på 65.000 enheter i 2016. Dette stagnerer noe i 2017, men de har et stort oppdemmet behov for undervisningsbygg generelt, og i kombinasjon med næringsutviklingen i de store vekstsonene, vill høykonjunkturen fortsette inn i 2018-19. Dette gir oss en unik mulighet til å etablere en bedre markedsandel i Sverige for fremtidig eksport, avslutter Brunsell.

Artikkel fra Byggeindustrien, 04.04.2017