Pressemelding

Daglig leder ved Lett-Tak Systemer AS, Stein Erik Kvam, slutter i sin stilling ved bedriften. Stein Erik Kvam overtok som leder av bedriften i 2016.  Han har ledet virksomheten i en periode hvor det har vært et betydelig behov for omstilling. Fokus har vært på ERP styringsverktøy og sikkerhet i arbeidssituasjonen. Omstillingsprosessen har vært arbeidskrevende, og bedriften ser nå klare resultater av den arbeidsinnsats Stein Erik Kvam har lagt ned som daglig leder. Stein Erik Kvam har i denne perioden pendlet fra hjemstedet i Asker til Larvik, og har uttrykt ønske om en retur til Oslo-området fra fylte 62 år, som ble passert i fjor høst.  I samråd med styret er beslutningen om å fratre som daglig leder nå tatt, men Stein Erik Kvam har sagt seg villig til å stå til rådighet for sin etterfølger fram til august i år.

Styret i Lett-Tak Systemer AS starter nå arbeidet med å finne en ny daglig leder for Lett-Tak Systemer AS. Bright Performance AS, som har vært engasjert av Lett-Tak Systemer AS siden i fjor høst med å bistå i bedriftens arbeid med å oppnå forbedringer på de fleste områder, har sagt seg villig til å påta seg oppdraget som daglig leder inntil en ny daglig leder er på plass. Det er senior bedriftsrådgiver og prosjektleder for Bright Performance AS, Lars Erik Myhre, som skal utføre tjenesten.