Sprenglaster

Partille Arena : Lett-Tak Systemer
Lett-Tak har inngått kontrakt med Skanska Sverige om levering av 7.700kvm tak til Partille Arena utenfor Gøteborg. Taket skulle dimensjoneres for sprenglaster opp til 42kN/kvm, og med samarbeidet mellom vår konstruksjonsavdeling og Skanskas prosjekteringsgruppe kunne Lett-Tak tilfredsstille de kravene Byggherren satt for yttertaket. Prosjektet leveres i 3 etapper med start første kvartal 2015.

Elementene leveres med Isola underlagspapp av oss og tekkes over med bandtekking i aluminium av lokal blikkenslager firma.

Tilbake til aktuelt