Stafett for livet

Stafett for livet : Lett-Tak Systemer AS

Lett-Tak Systemer er stolt sponsor av Stafett for livets Fighterrunde i Sandefjord

Fightere er de som selv har eller har hatt kreft. Ved å delta i fighterrunden får de som er direkte rammet av kreft oppleve støtte og varme fra sitt lokalsamfunn.

Stafett for livet er et 24-timersarrangement hvor lokalsamfunngår sammen for å vise sin støtte tildem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Dette skjer gjennom en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.

Dette er den norske utgaven av det amerikanske RelayFor Life, som ble startet av legen Gordy Klatt i 1985. Det er i dag verdens største nonprofit-arrangement med 3,6 millioner deltakere i 5 000 byer i 28 land, med over 700 000 nåværende og tidligere kreftpasienter.