Brandklass REI-90

Brandklass REI-90 » Lett-Tak Systemer
Lett-Tak är takelementet som är bäst i test i Europa och nu har vi uppgraderat oss för att klara brandklass REI-90. Tester har gjorts på SINTEF och finns under fliken dokumentation på vår hemsida. Dessa tester kommer att ge oss fördelar vid leveranser på över 5 våningar då klassificeringen av det huvudsakliga bärsystemet måste klara REI-90.