Från test till tak

Från test till tak : Lett-Tak Systemer

SINTEF Byggforsks laboratorium i Oslo har nyligen testat brottlaster på den typ av takelement som användes på den nya terminalbyggnaden på Gardemoen.

Som ett led i att utarbeta  ETA (European Technical Assessment) för element från Lett-Tak System har SINTEF Byggfors genomfört böjprov av Lett-Tak element i full skala på laboratoriet i Oslo.

Avsikten var att verifiera att beräkningsprogrammet som används för att dimensionera element ger resultat som med säkerhet är jämförbara med beräknad bärförmåga.  2,4 m breda element med  10 m spännvidd belastades med linjelast för att bestämma elementets styvhet och brottslaster.

Belastningen visade att takelementen tål mera än beräknad maxlast och att elementens kritiska brottgräns undveks med god marginal. Ett ETA utfärdat över elementen utgör en grund för CE-märkning av Lett-Tak element. Detta är i sin tur viktigt i synnerhet då dylika element marknadsförs för export.

Se artikeln (skriven av Kathrine Nitter SINTEF 22. januari 2015) och fler bilder på SINTEF Byggforsk

Text och foton från SINTEF Byggforsk