30 brandstationer

Lett-tak på hovedbrannstasjonen i Sandnes : Lett-Tak

Foto: Truls Tunmo, Byggeindustrien

Lett-Tak har levererad tak till 30 brandstationer i Norge

Den sista i raden på 4.300m² till Kruse Smith Entreprenör AS på Huved Brandstationen i Sandnes.