700 skolprojekt i Norden

Lett-Tak närmar sig 700 skolprojekt i Norden : Lett-Tak Systemer

Svenska skolprojekter: Hedenskolan Hönö, Brattebergskolan, Lockerud Unucaskolan, Hertigen Skolen, Bollebygdskolan, Hagaborgskolan, Kanslärsvägen Förskola, Järvastaden Skola, Trädgårdstaden Skola, Nyköpings Gymnasium, Gustavlundskolan.

Skolbygg har ofta strängare kvalitetskrav på miljö, u-värde och täthet. Även flexibla planlösningar, arkitektonisk utformning, driftkostnader och fokus på fukt vid monteringen och under byggets levnadstid. Detta är kriterier som våra beställare har ett starkt fokus på.

Lett-tak kan dokumentera att vi tillfredställer alla dessa behov med tester från Norges provningsanstalt SINTEF, samt tester utfört på byggplats av externa konsulter från kända aktörer i Norden.
Montagehastighet på ett skolbygg med Lett-tak i Sverige är 600-700 kvm/dag och storleken på ett normalt skolprojekt är ca 2000 kvm. Detta gör att vi kan få på taket på ett skolbygg på ca 3 dagar. Montagehastigheten gör att man får stängt bygget fortare och kan starta uttorkningen tidigare.

UNDERVISNINGSBYGG OCH MILJÖ

Samarbetet med stora aktörer på denna typ av leveranser i Sverige har medfört större fokus på miljö. Vi dokumenterar i dag till miljöklass Silver och jobbar vidare med produktens komponenter och leverantörer för att dokumentera våra leveranser utifrån de krav man har på den Svenska marknaden.

Marknadens tro på produktens positiva egenskaper har underlättat denna processen och vi har fått god hjälp av våra kunder med att lägga till rätta för de olika aktörer som klassificerar byggvareprodukter i Sverige.