Skanska valde Lett-Tak

Hagaborgsskolan, Karlstad : Lätt-Tak System

Lett-Tak på Hagaborgskolan

Hagaborgsskolan i Karlstad som är ritad av arkitekter på Sweco, är certifierad enligt miljöbyggnad och har uppnått nivå guld. Skolan invigdes 2013.

Redan från start har miljömålen varit höga och år 2014 blev skolan certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. I linje med skolans miljöprofil har man valt att lägga sedum på taket och solpaneler på fasaden. Efter det lyckade byggprojektet har Karlstads kommun bestämt att all nyproduktion ska göras i silverklassen i Miljöbyggnad, och all renovering ska göras i bronsklassen.

ÅRETS MILJÖBYGGNAD 2014

Hagaborgsskolan blev utsedd till Årets Miljöbyggnad 2014 på Sweden Green Building Awards. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som har utvecklats i Sverige, medan system som Breeam och Leed kommer från andra länder som t.ex. Norge. Tanken med Miljöbyggnad är att det ska vara ett enkelt och kostnadseffektivt system. Det är dock inte lika omfattande som Breeam och Leed, som spänner över ett 50-tal kriterier. Hittills har en handfull byggprojekt fått 14 guld av 15 möjliga i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Totalt har cirka 300 projekt certifierats i systemet.

LÅGENERGI MODULER

Lett-Tak levererade lågenergi moduler med Protanduken Titanium+.  Samarbetet med beställare, konstruktörer och platsledning fungerade utmärkt. Totalentreprenad med partnering, har här varit en viktig nyckel till framgång. Det är en kontraktsform som innebär mycket samarbete och öppen bokföring för alla parter.

[two_col_left]Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer
Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer[/two_col_left][two_col_right]Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer
Hagaborgsskolan, Karlstad : Lett-Tak Systemer[/two_col_right]