Lett-Tak takelement på flygplatser

Lett-tak takelement på flygplatser, Bergen Flesland Flygplats : Lett-Tak

Lett-Tak har levererat 17 000 m² takelement till nya Flesland flygplats

Produktionen startade under första kvartalet i 2015 och pågår i ca 6 mnd. Våra erfarenheter av liknande projekt, framförallt utbyggnaden av Pir Nord på Gardemoen, gör att vi ofta är förstahandsvalet som leverantör på flygplatser i Norge. Bara under de senaste två åren har vi deltagit vi utbyggnaden av fyra olika flygplatser och alla med mycket goda resultat.

STORT FOKUS PÅ TORRA BYGG

På denna typen av projekt är det stort fokus på kvalitet och dokumentationen av valda byggmetoder. Vi blir ofta ifrågasatta med vår produkt eftersom den delvis består av organiskt material i det övre skiktet.

LITE HISTORIA

Lett-tak element är baserad på en idè av Univ.Tekn.Dr. Rolf Baehre, tidigare ledare för Versuchanstalt für Stahl, Holz und Steine, Universität Karlsruhe(TH). Elementet blev först analytiskt undersökt av Dr. Jens-Fredrik Larssen genom Dr. Ing Avhandlingen lättbärverk med samverkande blandkomponenter (lightweight komposit bärande byggningselementer), 1975. Sedan den gången har Lett-Taks elementer förbättrats kontinuerligt.

I dag är Lett-Tak ett känd produkt med bra renommè i Norden och har sedan starten snart levererat 6 miljoner kvm tak.

UTTORKNING AV TAKELEMENTER

Under normala omständigheter kommer det inte att vara behov för att torka ut Lett-Tak elementerna. Fuktigheten i trävirket som mäts vid ankomst på byggplats är nästan lika stabila som under produktionen av elemenerna. (15% för trä och 8% för plywood).

OM OLYCKAN ÄR FRAMME

Även om elementena är leverade torra och utan skador, kan det bli behov för uttorkning efter läckage på byggplats. Lett-Tak har egna procedyrer för detta och vi kan visa fram resultat där elementena faktiskt är torrare, efter en uttorkning, än under själva monteringen. Erfarenhet och undersökningar visar också att kompakta tak har en egen upptorkningseffekt, något som betyder att små mängder vatten i elementerna under t.ex montagen, kommer att torka ut på egen hand under kort tid.

SVAMP OCH RUTTET TRÄ

Varma Tak konstruktioner är regelmässigt utsatt för sol och uppnår temteraturer på över 50-60 c. Vid denna temperaturen dör alla sporer som kan påverka vår konstruktion. Kombinerat med reducerad fuktighet i veden vid denna temperaturen, blir det ingen vidare växt av sporer. Det stoppar upp och organismerna dör.

I 35 år har vi fokuserat på att leverera torra kvalitetsleveranser av varmtakrs løsningen, och i dag är vi den ledande leverantören på detta i Europa. Vår dokumentation på detta ormådet är en trygghet för våra kunder och deras byggherrar.