Nytt lågpriselement

Nytt lavkost-element fra Lett-Tak

Få prisuppgift : Lett-Tak SystemerNytt lågpriselement av Lett-Tak:
från 950.-/m², inkl. montage

I kategorien enkla industribygg med korta spännvidder upp till ca 8 meter,
gör nu Lett-Tak en ny satsning på Type 16 profil.

Prisexempel inkl transport och montage:

Stockholm 1000,-/m²
Göteborg 950,-/m²
Malmö 990,-/m²
Jönköping 965/m²

Alla priser är exklusive moms.

Kalkylerade priser baseras på följande:

  • Spännvidd 6 meter, Elementlängd 12 meter
  • Bygghöjd 366 mm
  • Bygg över 1000 m²
  • U-värde 0,137 W/m²K
  • Brandklass REI 60
  • Yttertaksklädning Protan PVC-Duk
  • Undertak: Galvaniserad TRP
  • Levererad och monterad
  • Beställare tillhandahåller kran

Marknadens bästa taksystem

Längst, varmast, lättast, snabbast!

Moduler från Lett-Tak produceras på beställning och skräddarsys till varje projekt. Lett-Tak levererar över hela Norden.

Snabb montering av takelementer

Lett-Tak har en produktionskapacitet på 300.000m²/år och vi monterar ca 1.000 m² tak per dag. Våra elementer monteras alltid av egna specialutbildade montörer.

Kort sammanfattning:

Spenn: Opp til ca. 8 m spennSpennvidd: upp till ca 8 m
Termisk: U-verdi från 0,137 W/m²K
Brandklass: REI 15-60
Byggtid: upp till 1000 m2 färdigt tak/dag
Produktionskapasitet: 300.000m²/år
Baserad på kronekurs 100 SEK=0,92 NOK

Ta kontakt för erbjudande på Lågpris-element