Lett-Tak Wood

Lett-Tak Wood

Lett-Tak Wood tverrsnitt

Vi som ska bygga framtiden måste göra det så miljövänlig som möjligt. Därför har vi har utvecklat Lett-Tak Wood.

Lett-Tak Wood takelement

Demonterbart, återanvändbart, återvinningsbart och energivänligt

Lett-Tak Wood har utvecklats med tanke på miljön. Det är ett träbaserat takelement med ett lågt CO-avtryck som är demonterbart och återanvändbart och nästan 100 % återvinningsbart. Takelementet levereras med låga U-värden, vilket gör att det isolerar mycket väl och bidrar till låg energiförbrukning.

Montering av Lett-Tak Wood takelement
Lett-Tak Wood är demonterbart, återanvändbart och nästan 100 % återvinningsbart

Mycket låg CO₂-avtryck

Takelementet ger ett CO₂-avtryck på cirka 24 kg CO₂ekv/m². Detta anses vara nästan en tredjedel av fotavtrycket från ett däck i massivträ, en fjärdedel av fotavtrycket från en stålprofil och en femtedel av fotavtrycket från perforerad betong. Det går även bra att välja isolering av träfiber, för ytterligare optimering av CO2-avtrycket.

Tabell med klimaavtrykk Lett-Tak Wood
Lett-Tak Wood ger ett mycket lågt CO₂-avtryck.

Under projekteringen av Lett-Tak Wood använder vi mjukvara som gör att vi kan minska materialspill, både under produktion och montering. 3D-verktyget sörjer för att vi kan beställa rätt mängd material för varje enskilt projekt och vi blir inte sittande med råmaterial över.

Dokumenterad långtidseffekt i olika temperatur- och klimatzoner

Takelementet ska klara belastningar, temperaturer och fukt som det nordiska klimatet bjuder på. Därför har vi genomfört otaliga klimatsimuleringar för att analysera och dokumentera hur fukt och temperatur påverkar materialegenskaperna över tid, och i olika temperatur- och klimatzoner.

Teknisk information

Lett-Tak Wood är ett stabilt element som ger låg nedböjning. Takelementet är tillverkat av Kerto LVL, som är ett stabilt material i laminerat fiberträ. Ytan är fast (hard surface), vilket gör den optimal för infästning av utrustning som solpaneler. Takelementet kan levereras i en smal design och i långa spann som minimerar behovet av stöd. Det underlättar också för arkitekterna när de ska rita miljövänliga byggnader.

 • Lengde: Lett-Tak Wood levereras för närvarande i längder upp till 16 meter, och kommer att kunna levereras ännu längre i framtiden
 • U-värde: från 0,09 W/m²K
 • Brandklass: REI 15, 30, 60
 • Lågt CO₂-avtryck: Det nya takelementet ger ca 24 kg CO₂ekv/m². Detta anses vara nästan en tredjedel av fotavtrycket från ett däck i massivträ, en fjärdedel av fotavtrycket från en stålprofil och en femtedel av fotavtrycket från perforerad betong.
 • Stabilt materiale i strukturell laminert finertre, Kerto LVL. Dette er parallellfiner (laminated veneer lumber) med svært høy styrke og gode stivhetsegenskaper.

Teknisk bedömning av Eurofins

Lett-tak Wood har genomgått en teknisk bedömning av Eurofins och uppfyller EU:s krav på konstruktionssäkerhet. Se European Technical Assessment för produkten här:

 1. Dokument ikon
  ETA-23_0176-Lett-tak-Wood-LTW-roof-elements-18.4.20231 MB
Design til Lett-Tak Wood, en hånd som holder i en kvist

Fördelar med Lett-Tak Wood

 • Mycket låg CO₂-avtryck
 • Återanvändbart
 • Återvinningsbart
 • Energivänligt med lågt U-värde
 • Långa spann ger arkitektonisk frihet och snabb montering
 • Lång livslängd
 • Hard surface ger bra monteringsmöjligheter
 • Stabilt, ger låg nedböjning
 • Naturliga ventilationskanaler och bra självtorkningsmekanismer. Dokumenterade långtidseffekter av belastningar, temperaturer och fukt
 • Teknisk bedömning av Eurofins uppfyller EU:s krav på konstruktionssäkerhet
 • Levereras färdigmonterat
Design sirkulærøkonomi

Handlingsplan för cirkulär ekonomi

I mars 2020 presenterade EU en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Flaggskeppet i handlingsplanen är förslaget om ett regelverk för hållbara produkter. 

I handlingsplanen räknar man med att cirka 80 % procent av en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel bestäms av hur den är utformad. Arkitekter och producenter spelar därför en mycket viktig roll i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Byggherrar och entreprenörer har å sin sida ett ansvar för att välja rätt produkter.

Med Lett-Tak Wood har vi gjort det enkelt att välja en miljövänlig taklösning.

Har du frågor om Lett-Tak Wood? Kontakta oss gärna!