Snabb montering av takkasetter

Våra takkassetter monteras alltid av egna specialutbildade montörer : Lett-Tak Systemer

Våra takkassetter monteras alltid av egna specialutbildade montörer

Lett-Tak har produktionskapacitet på 300.000 m²/år och vi monterar ca 1.200 m² tak per dag.

Säkerhetsrisken montörer hos Lett-Tak är allmänt sett större under montering på byggplatsen. Därför finns speciella säkerhetsregler utarbetade för sådan montering. De mest uppenbara risksituationerna uppstår i samband med fall från höga höjder och vid klämfaror under resning och placering av takkassett med lyftkran. Ingen får åka till en byggplats utan att ha bekantat sig med följande:

  1. Säkerhetsföreskrifter, best. nr. 500 (Förordning till arbetsmiljölagen, utgiven av arbetsinspektionen)
  2. Taksäkerhetsutrustning – Byggforskserien – A525.933 (ersatte A535.319 hösten 92)
  3. Handledning gällande personlig säkerhetsutrustning

KVALITET I VARJE LED OCH TUNGA SAMARBETSPARTNERS

Lett-Tak Systemer as väljer samarbetspartners och leverantörer enbart utifrån kvalitet. Bara de bästa komponenterna får användas i produktionen av våra takkasetter.

DET HÄR GÖR OSS TROLIGEN TILL VÄRLDENS STARKASTE TAK

Takelementens lastkapacitet i förhållande till vikter, bygghöjd och spännvidder är enastående. I jämförelse med andra lätta bärkonstruktioner är Lett-Taket i en klass för sig.

PRODUKTUTVECKLING I TAKT MED MARKNADEN

Vi stärker vår ledande ställning på marknaden genom att hela tiden uppdatera vår produkt enligt marknadens krav på: styrka, hållbarhet, U-värde, brandklass, ljud och andra tekniska lösningar som våra kunder kan ha behov av.

SINTEF TEST

Våra beställare ser det som en klar fördel att våra tester utförs av SINTEF eftersom de därmed får den dokumentation som de behöver från ett godkänt forskningsinstitut