Spränglaster

Spränglaster » Partille Arena » Lett-Tak Systemer
Lett-Tak har ingått avtal med Skanska Sverige om att leverera 7 700 km2 tak till Partille Arena utanför Göteborg.  Taket skulle dimensioneras för spränglaster upp till 42 kN/km2 och genom samarbete mellan vår konstruktionsavdelning och projekteringsgrupper på Skanska kunde Lett-Tak tillmötesgå de krav som byggherren hade ställt på yttertaket. Projektet levereras i tre etapper  med början under första kvartalet 2015.

Elementen levereras av oss med Isola underlagspapp och täcks med bandtäckning av aluminium av ett lokalt plåtslageri.