Svenska entreprenörer väljer Lett-Tak

Hagaborgsskolan, Karlstad : Skolprojekt : Lett-Tak Systemer AS

Lett-Tak har 12 pågående skolprojekt i Sverige 2016-17, och efterfrågan är stor. Sverige är i behov av nya skolor dom närmaste åren, och Lett-Tak står klara att leverera kvalitet i alla led.

Lett-tak på undervisnings-byggnader och skolor

Hagaborgsskolan i Karlstad, som är ritad av arkitekter på Sweco, är certifierad enligt miljöbyggnad och har uppnått nivå guld. Lett-Tak har efter leverans av över 600 skolor i Norden visat att produkten svarar till dom krav Byggherre och Totalentreprenörer fokuserar på.

Nogranna tester av externa konsulenter och 35 års erfarenhet av Lett-Tak

Dokumentationen Lett-Tak har på brand-, U-värde-, Täthet-, Fukt- och Stabilitet etc., skapar trygga processer för Totalentreprenören i sin dialog med beställare för att kunna välja och underbygga valet av taklösning.

Lågenergi moduler

Lett-Tak levererar lågenergi moduler med färdiga under och yttertak. Långa spännvidder och lätta moduler bidrar till at den innvändiga arealen kan utnyttjas bättre.

Egna montörer

Lett-Tak monteras alltid med egna certifierade montörer/montageledare. Med en montagehastighet på upp till 1200 kvm/dag, säkras bygget mot fukt i underliggande konstruktioner.