Taksystem till bostadsprojekt


Lett-Tak för nyproducerade bostäder

Sverige är i stort behov av fler bostäder. Det är ett hårt tryck på byggmarknaden för att leverera nya bostadshus och lägenheter till rimliga priser. En tydlig trend är prefabricerade lägenhetsprojekt där moduler kopieras och produceras i samma form. Vilket ger ökad hastighet och medför stora besparingar i form av kortare byggtid för inflyttningsklara hem till slutkund.

Räknat i antal projekt, är bostäder Lett-Tak Systemers vanligaste uppdrag på den Nordiska marknaden. Det beror på vårt flexibla byggsystem med specialanpassade moduler, exakt konstruerade efter beställarens krav och behov.

Att bygga på höjden är på grund av begränsade tomtytor en naturlig utveckling i stora städer. I sådana projekt är det tryggt att anlita en takleverantör som Lett-Tak Systemer med en kapacitet på 250 monterade takkonstruktioner per år. Alltid med egna specialutbildade montörer med lång erfarenhet av kvalitet och säkerhet vid takarbeten och montering på hög höjd.

Ett normalt yttertak till ett punkthus är cirka 450 m2. Det monterar Lett-Tak på en dag! Vi kan leverera en färdig yttertaksyta med Protanduk, eller fungera som underlag för montering direkt på med papp, dubbelfalsad plåt, taktegel eller sedumtak.

Att Lett-Tak är ett varmtak utan behov av luftning underlättar för brandtekniska lösningar vid takfot. Något som på senare år rönt stor uppmärksamhet.

Lett–Tak Systemer har vid det här laget monterat en rad stora bostadsprojekt i Sverige och ser med glädje på att våra beställare återkommer med nya förfrågningar om leveranser i detta segment.