Søk etter detaljtegninger

Det finns två sätt att hitta rätt detaljritning; att söka med filter eller att ladda ned alla ritningar samlade i en fil.


1. SÖKFUNKTION

Genom filtrering kan man hitta rätt detaljritning genom att söka på fritext eller med kategorival.

A. Fritext

Använd denna funktion om du redan vet detaljritningens id-nummer eller namn..

B. Kategorival

Välj först innertakets typ, därefter taklutning, och slutligen vilken typ av bärkonstruktion taket ligger på. Aktuella ritningar kommer då att visas i tabellen.

2. LADDA NED ALLA DETALJRITNINGAR SAMLADE I EN PDF

Följ länken nedan, för att ladda ned en PDF fil där vi har samlat alla detaljritningar:

Detaljtegninger alle Lett-Tak (PDF)


Denna sida innehåller detaljritningar som är en ytterligare detaljering av principerna som framgår av detaljritningarna som tillhör Teknisk Godkjenning 2215, anpassade för de lösningar som valts till levererade projekt. Vi ber Er notera att dessa lösningar inte är en officiell del av Teknisk Godkjenning 2215.