Taksystem

Marknadens bästa taksystem.  Längsta, varmaste, lättaste och snabbaste!


Marknadens bästa taksystem

Bärkonstruktion av varmförzinkad tunnprofil av plåt, där nedre fläns upptar dragpåkänning i snittet. Stora inbesparingar i material och tid från fundament till tak. Marknadens snabbaste system minimerar risken för fuktskador under byggperioden. Långa spännvidder och lätta moduler bidrar till bättre utnyttjande av den invändiga arealen. Intern spetskompetens med 30 års erfarenhet av takleveranser i Norden. Vi levererar alltid med egna, specialutbildade montörer. Vårt taksystem är bäst i test på marknaden.


Få prisuppgift : Lett-Tak SystemerSpännvidd 18 meter

Spännvidd: max 18 m
Termiska egenskaper: U-värde från 0,08W/m² K
Brandkrav: REI-90
Byggtid: t.o.m. 1200 m² färdiglagt tak/dag
Produktionskapacitet: 300 000 m²/år


Takets konstruktion

Lett-taket är uppbyggt av olika statiskt samverkande material.

 • Optimering vid valet av material.
 • Beaktar statiska och funktionella krav.
 • Varmförzinkade tunnprofiler i plåt, nedre flänsen upptar dragpåkänningar i snittet.
 • På övre fläns används plywoodplatta  som tillsammans med reglar av trä fungerar som köldbrygga.

Elementets övre yta av faner utgör en bra grund för takläggningen. I våra leveranser ingår underlagspapp eller Protan PVC takbeläggning. Isolering av stenull läggs i och mellan profilerna och bygghöjden utnyttjas maximalt. Innertaket kan levereras med färdigt profilerade TRP-skivor. Eftersom bärverket är styvt i alla riktningar kan konstruktionen fungera som en avstyvande skiva och det har gynnsamma egenskaper vid seismisk belastning bl.a. på grund av den låga vikten och det relativt mjuka beteendet.


Taksystem


Takalternativ

TRP tak

Finns som galvaniserat, vitt, färgat och perforerat tak.
Vit: NCS kod: S1002-G50Y. Ral kod: 9002. Glans: 35 gardner.

Isolist CC 600


Täckningssalternativ

Takelementen täcks antingen med folie eller asfaltbeläggning.

Protan SE 1,6 mm PVC takbeläggning

Protan takbeläggning, godkännande (PDF).

Isola asfaltbelegg

LT-KRAFTUNDERLAG Sveis og Tynn (PDF). Lett-Tak levererar inga andra taktäckningar.


Teknisk beskrivning

Vi utför projekt med följande certifiering

A. Sintef Certifications sida för våra tekniska godkännanden
B. Centralt godkännande av företaget gällande ansvarsrätt enligt plan- och bygglagen

Upplag av  Lett-Tak element

Minsta upplagsbredd för mötande element på samma balk är 180 mm, förutsatt att elementen inte kolliderar vid topp. Notera att reell upplagsbredd för RHS 180 inte är 180 mm och att det därför inte är lämpligt. Minsta upplagsbredd för ensidiga upplag är 100 mm. Detta förusätter fri ände.

Ifall elementen har upplag mot hattprofil bör dessa vara torsionsstyva. Upplag på hattprofil eller då element möter ett hinder i främre kant (t.ex. stålvinkel på betongvägg som fortsätter upp över taket) kräver minst 150 mm upplagsbredd. Upplag på betong kräver minst 8 mm tjockt ingjutet plattstål. Plattstålets placering och bredd avtalas med oss. Om taklutningen överstiger 2,5° måste upplaget följa taklutningen.  På stålbalkar kan t.ex. plattstål användas med takets lutning.

Byggets stabilitet och Lett-Tak som avstyvande skiva

Beställaren ansvarar för byggets stabilitet. Detta gäller såväl under byggperioden som för färdig byggnad.  Det är också viktigt att tillgodose behovet av tillfällig avstyvning. Lett-Tak som avstyvande skiva kräver ett annat sätt att tänka jämfört med exempelvis en skiva av betongdäck  eller ett betongelement. Det är mycket viktigt att projektets konstruktör/ anvarig för byggets stabilitet sätter sig in i hur konstruktionen beter sig i ett så tidigt skede av projektet som möjligt. Se länk om avstyvande skivor i menyn til höger.

Vad gäller stabilisering med tanke på jordskalv har vi indikationer på att Lett-Tak kan vara ett fördelaktigt byggval eftersom vi beaktar detta från första början. Våren 2013 gjordes en magisteruppsats där tre reguljära och oreguljära byggen i två våningar analyserades med hjälp av FE-metoden. Resultaten visade att då representativa materialparametrar för Lett-Tak användes i analysen fick de undersökta objekten:

 • en minskning av totallasten (”basskär”) på fundament med 15 – 25 %,
 • en väsentlig minskning av totallasten på tak,
 • en väsentlig minskning av skjuvströmningen i taket och
 • en utjämning av skjuvströmningen i takytan – färre spänningskoncentrationer i vertikala förstärkningar (minskningen är  mer utpräglad i reguljära byggen  än i oreguljära).

Spann / Spännviddstabeller

Spännvidder i meter för Lett-Tak element.
Tabellvillkor:

 • För uppbyggnad av element hänvisas till Sintef Certifications sida för våra tekniska godkännanden
 • Elementtyp anger profilhöjd [cm] / plåttjocklek [mm].
 • Limmad förbindelse mellan plåtprofil och träreglar.
 • Formfaktor för snölast 0,80, platt tak.
 • Böjning nedåt max L/200.
 • Pålitlighetsklass 2: Skolor, förättningar, institutionsbyggnader och kontor.
 • Klimatklass 1: uppvärmda byggnader
 • Sk,0 = typisk snölast på mark i kommunen (NS-EN 1991-1-3)
 • Innertak, isolering, taktäckning och  0,1 kN/m² för armaturer osv. är inkluderad.
 • Tabellerna presenterar element i  standadutförande förutom fanertjocklek, som vanligen är  15 mm. Det är möjligt att förstärka elementen ytterligare.

Notera att dimensionering för vindsug kan vara dimensionerande, spännvidden kommer då att vara mindre eftersom taket har lägre kapacitet och styvhet för uppåtriktad last.

Vänligen kontakta vårt kontor för upplysningar och offerter, tfn. +47 33 13 28 00.

OBS! Det är konstruktionsavdelningen på Lett-Tak som dimensionerar takelementet för kunden, men nedanför har vi presenterat information om de olika elementtyperna.

Tabell 1

Maksimal spännvidd med träreglar  48mm x 71mm och 19 mm konstruktionsplywood

ELEMENTTYP Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 9,95 9,45 8,75 8,10 7,60 7,15 6,75 6,45 6,20 5,80
16 / 1,5 10,60 10,05 9,65 9,25 8,95 8,55 8,10 7,75 7,40 7,10
21 / 1,0 11,40 10,75 9,80 9,05 8,50 8,00 7,55 6,85 6,30 5,80
21 / 2,0 12,60 12,05 11,55 11,10 10,75 10,15 9,60 9,15 8,80 8,45
31 / 1,0 14,00 12,85 11,75 10,65 9,35 8,30 7,45 6,80 6,25 5,75
31 / 2,0 15,50 14,80 14,20 13,20 12,35 11,70 11,10 10,60 10,15 9,75
36 / 1,0 15,25 13,85 12,30 10,60 9,30 8,25 7,45 6,75 6,20 5,75
36 / 1,5 16,20 15,45 14,60 13,55 12,70 11,95 11,35 10,85 10,40 10,00
36 / 2,0 16,85 16,15 15,20 14,10 13,20 12,50 11,85 11,35 10,85 10,45
44 / 1,5 18,25 17,45 16,05 14,90 14,00 13,20 12,55 11,90 10,95 10,10
44 / 2,0 19,00 18,20 16,80 15,65 14,70 13,85 13,20 12,60 12,05 11,60

¹) Längder över ca 15 m bör bedömas separat eftersom andra faktorer än bärförmåga kan utgöra begränsningar.

Tabell 2

Maksimal spännvidd med träreglar  48mm x 96mm och 19 mm konstruktionsplywood

ELEMENTTYP Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 10,65 10,10 9,25 8,55 8,00 7,55 7,15 6,80 6,30 5,80
16 / 1,5 11,30 10,75 10,30 9,90 9,55 9,00 8,55 8,15 7,80 7,50
21 / 1,0 12,05 11,20 10,25 9,45 8,85 8,35 7,50 6,85 6,25 5,80
21 / 2,0 13,30 12,70 12,20 11,75 11,20 10,55 10,00 9,55 9,15 8,80
31 / 1,0 14,65 13,25 12,15 10,60 9,30 8,25 7,45 6,80 6,20 5,75
31 / 2,0 16,20 15,50 14,90 14,25 13,35 12,65 12,00 11,45 10,95 10,55
36 / 1,0 15,85 14,25 12,25 10,55 9,25 8,25 7,40 6,75 6,20 5,70
36 / 1,5 16,90 16,15 15,50 14,45 13,55 12,80 12,15 11,60 11,10 10,70
36 / 2,0 17,55 16,80 16,15 15,15 14,20 13,45 12,75 12,20 11,70 11,25
44 / 1,5 18,90 18,05 17,20 16,00 15,00 14,15 13,05 11,90 10,90 10,10
44 / 2,0 19,65 18,85 17,95 16,70 15,65 14,80 14,05 13,45 12,90 12,40

Tabell 3

Maksimal spännvidd med träreglar  48mm x 121mm och 19 mm konstruktionsplywood

ELEMENTTYP Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 10,65 10,10 9,25 8,55 8,00 7,55 7,15 6,80 6,30 5,80
16 / 1,5 11,30 10,75 10,30 9,90 9,55 9,00 8,55 8,15 7,80 7,50
21 / 1,0 12,05 11,20 10,25 9,45 8,85 8,35 7,50 6,85 6,25 5,80
21 / 2,0 13,30 12,70 12,20 11,75 11,20 10,55 10,00 9,55 9,15 8,80
31 / 1,0 14,65 13,25 12,15 10,60 9,30 8,25 7,45 6,80 6,20 5,75
31 / 2,0 16,20 15,50 14,90 14,25 13,35 12,65 12,00 11,45 10,95 10,55
36 / 1,0 15,85 14,25 12,25 10,55 9,25 8,25 7,40 6,75 6,20 5,70
36 / 1,5 16,90 16,15 15,50 14,45 13,55 12,80 12,15 11,60 11,10 10,70
36 / 2,0 17,55 16,80 16,15 15,15 14,20 13,45 12,75 12,20 11,70 11,25
44 / 1,5 18,90 18,05 17,20 16,00 15,00 14,15 13,05 11,90 10,90 10,10
44 / 2,0 19,65 18,85 17,95 16,70 15,65 14,80 14,05 13,45 12,90 12,40

U-värde

Beräknad värmegenomgång och värmegenomgångskoefficient, u-värde, för olika element från Lett-Tak  anges i tabellen nedan. U-värdet avrundas till två decimaler enligt NS-EN 6946.

Värmegenomgångskoefficient, U-värde (W/m²K) för olika typer av element och med olika isolering i innertaket:

U-värde,  isolering i innertaket

Elementtyp 30 mm 50 mm 70 mm 100 mm 120 mm 150 mm
21/1,1+48*71 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
21/1,1+48*96 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10
21/1,1+48*121 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10
31/1,1+48*71 0,15 0,14 0,13 0,11 0,11 0,10
31/1,1+48*96 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09
31/1,1+48*121 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09
31/1,4+48*71 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
31/1,4+48*96 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09
31/1,4+48*121 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09
36/1,1+48*71 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09
36/1,1+48*96 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09
36/1,1+48*121 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08
36/1,4+48*71 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10
36/1,4+48*96 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,09
36/1,4+48*121 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09

Avstyvande skivor

Allmänt

Då element från Lett-Tak används i en takkonstruktion kan takelementen tillsammans med ett klokt projekterat avstyvningssystem fungera som en avstyvande skiva. Takskivan är en del av det huvudsakliga bärsystemet och den är  lika viktig för byggets stabilitet som pelare och balkar (t.ex. Torstens Höglunds bok Stabilisering genom skivverkan, SBI Publikation 190). Avstyvande skivor – hämta norsk version (pdf). Avstyvnade skivor – hämta engelsk version (pdf).

I leveransen ingår beräkning av nödvändiga infästningar

 • där elementen har upplag mot bärande konstruktion,
 • i längsgående fanerfogar mellan elementen och
 • mellan element och kantbalkar parallellt med elementens spännriktning.

Hur skivan från Lett-Tak fungerar

Takelementens funktion är normalt att föra ner skjuvkraft i skivan, hos Lett-Tak har fanerskivan denna funktion. Den underliggande bärkonstruktionen fungerar som drag- och tryckfläns i skivan, se figur:
Takelementens funktion : Lett-Tak SystemerFigur 1: Skivverkan hos Lett-Tak (NS-EN 1993-1-3, figur 10.12 och 10.13)

Kantbalkar  och upplagsbalkar måste därför vara kontinuerliga och ansvarig konstruktör måste ha gjort dimensioneringar för att ta tryck- och dragkrafter från skivan. Då takelement och skiva spänner åt samma håll kan ändå elementen förutsättas överföra begränsade axialkrafter till skivan.

Lett-Tak är en relativt skjuvmjuk skiva och vid enklare bedömningar dimensioneras den därför fritt upplagd. Den låga vikten och det  relativt mjuka beteendet kan ha betydelse för hur krafterna överförs till andra avstyvningssystem.  Kunden/konstruktören måste därför försäkra sig om att Lett-Tak och avstyvningssystemet tillsammans har önskad funktion såväl beträffande kraftöverföring som för deformationer i skivan.

Gällande förutsättningar för  leveranser som inkluderar Lett-Tak skivfunktioner

Lett-Takskivans dimensionerande skjuvflödkapacitet styrs av kapaciteten till förbindelserna i infästningen, till upplaget och till kantbalkar och element och varierar mellan ca. 17 och 23 kN/m beroende på elementtyp (tunnaste element har högsta kapacitet) och upplagsbalkarnas material. Om det ska overföras aksialkrafter från skivan genom förbindelserna, kommer dom att ”ta av” skjuvflödskapaciteten. Byggets stabilitetssystem bör vara utformat så att den dimensionerade skjuvflöde i takytan, inklusive kant och upplag, inte överskrider kapaciteten ifråga.

Representativa materialegenskaper för Lett-Tak måste ligga till grund för konstruktörens uppskattningar och beräkningar för bygget. Skivan har en ekvivalent skjuvstyvhet som varierar mellan GAekv= 350 N/mm² · tfaner för skivor med lågt utnyttjade mekaniska föreningar och GAekv= 200 N/mm² · tfaner för skivor med högt utnyttjade mekaniska föreningar (se avsnittet om seismik).

Konstruktören måste i god tid presentera de förutsättningar och ritningar som behövs för att A/S Lett-Tak System skall kunna utföra skivberäkningar. Häri ingår:

 • Ritningar som visar skivan(s) geometri både i plan och snitt.
 • Ritningar som tydligt anger hur skivkrafter ska överföras till underliggande konstruktion eller fundament.
 • Belastningar på skivan från vind och eventuella påkänningar i samband med stabiliseringen av bärkonstruktionen. Vindhastighetstryck måste uppges.
 • Alla laster som påverkar taket, både direkta och indirekta via angränsande konstruktionsdelar. Speciella laster,  tex. seismiska laster (se eget avsnitt) måste anges.
 • Last uppges utan lastfaktor.
 • Namn, telefon, e-postadress till  kontaktperson hos rådgivande ingenjörsbyrå,  som ansvarar för byggets stabilitet.

Om nödvändiga uppgifter för att utföra statisk beräkning av takskivor(na) saknas helt eller inte framgår tydligt av konstruktörens underlag eller om den förutsatta lösningen är komplicerad  förebehåller A/S Lett-Tak System rätten att fakturera omkostnader för konsultarbete enligt förbrukad tid.

Förhållanden som kan försvåra skivberäkningar

Komplexitetsgrad och behovet av dokumentation ökar markant för skivor som:

 • avviker från rektangulär form,
 • innehåller utsprång och/eller öppningar,
 • har diskontinuerliga kantbalkar eller skivflänsar,
 • har element med olika spännriktningar i större och mindre fält,
 • ska överföra speciell punktlast
 • har besvärliga upplagsförhållanden, t.ex. flera mindre upplag i olika riktningar.

Alla dessa faktorer gör beräkningar och dokumentation mera komplicerade.

Speciella krav vid beräkningar vid jordbävning

Kundens lastdata som ska användas av Lett-Tak för dimensioneringar av seismisk last måste fastställas på basen av materialstyvheter som är representativa för Lett-Tak. Då man ser på takets påverkning av jordbävningslaster med hjälp av exempelvis en FEM (finita element metod) modell kan Lett-Tak antas att ha följande egenskaper:

Takskivans ekvivalenta skärstyvhet a): GAekv= 200 N/mm² · tfiner
Axialstyvhet i bägge riktningar b): EA0,ekv = 100 000 N/mm
Aksialstivhet tvers på spennretning c): EA90,ekv = 40 000 N/mm
Böjstyvhet i spännriktning d): EI0 – beroende på elementtyp:
Stålprofil höjd EI0 [Nmm²/mm]
210 5 100 · 106 – 7 000 · 106
310 9 500 · 106 – 13 000 · 106
360 12 300 · 106 – 17 800 · 106
440 24 000 · 106 – 30 000 · 106
Böjstyvhet tvärs över spännriktningen d): EI90 = 0,7 · 106 Nmm²/mm

a) Ekvivalent skivstyvhet är fanerplattans styvhet minskad med glidningar pga mekaniska förbindelser i elementfogar och innfästningar i upplag. tfiner är Lett-Takelementets plywoodtjocklek (15 – 19 mm).
b) Ekvivalent axialstyvhet är elementets axialstyvhet minskad med glidningar pga mekaniska infästningar i upplaget. Excentricitet vid kraftinförsel i upplag beräknas.
c) Ekvivalent aksialstyvhet tvärs över spännriktning representerar plywoodens aksialstyvhet minskad för glidningar i elementfogarna.
d) Böjstyvhet är fanerets styvhet tvärs över spännriktning och elementets böjstyvhet i spännriktning.

På rektuangulära byggen med avstyvande system placerade i alla fyra väggar kan dimensioneringsunderlaget mottas som totalkraft på taknivå i bägge axelriktningar. Lett-Tak står för beräkningar av skärströmmningar.

På byggen med högre komplexitetsgrad bör dimensioneringsunderlaget presenteras som färdigt uträknade extremvärden av skärströmmar i hela takytan, t.ex. i form av en profildiagram där alla lastkombinationer finns medtagna. Dessutom är det nödvändigt att ha en översikt av skäröverföring mellan tak och avstyvningssystem. Skärströmmens maximala värde 17 – 23 kN/m beroende på elementtyp gäller också här. Dimensioneringsunderlag (PDF).


Se vår projektgalleri


Upphängning

Upphänging av sprinklers

Ladda ned pdf

Andra upphängningar (utom sprinklers)

Ladda ned pdf