Miljövänligt och träbaserat takelement

Vi som ska bygga framtiden måste göra det så miljövänligt som möjligt. Därför har vi utvecklat Lett-Tak Wood.

Lett-Tak Wood är en träbaserad och mycket miljövänlig takelement.


Dennis Tejlin
Försäljningsansvarig Sverige
dennis@lett-tak.no
+46 764 01 0127


Lett-Tak Wood är återanvändbart, återvinningsbart och energieffektivt

Lett-Tak Wood är utvecklad med hänsyn till miljön. Det här är en träbaserad takkonstruktion som ger låg CO2-avtryck, är återanvändbar och nästan 100% återvinningsbar. Takkonstruktionen har låga U-värden, vilket innebär att den isolerar mycket bra och bidrar till låg energiförbrukning. Det är också möjligt att välja isolering av träfiber för ytterligare optimering av CO2-avtrycket.

Vid projektering av Lett-Tak Wood använder vi programvara som gör det möjligt att minska materialavfall både vid produktion och montering. 3D-verktyget gör att vi kan beställa rätt mängd material för varje enskilt projekt och undvika att sitta kvar med överskott av råvaror.

Teknisk information

Lett-Tak Wood är en stabil konstruktion med låg böjning. Takkonstruktionen är tillverkad av Kerto LVL, som är ett stabilt material av laminerat träfibermaterial. Detta möjliggör långa spännvidder utan att konstruktionen böjer sig. Ytan är hård, vilket gör den optimal för montering av utrustning som solpaneler. Takkonstruktionen kan levereras med en slank design och långa spännvidder som minimerar behovet av bärande strukturer. Detta gör det också enklare för arkitekterna att rita miljövänliga byggnader.

 • Längd: Lett-Tak Wood levereras för närvarande i längder upp till 12 meter och kommer i framtiden att kunna levereras ännu längre.
 • U-värde: från 0,09 W/m²K
 • Brandsäkerhetsklass: REI 15, 30, 60
 • Låg CO2-avtryck: Den nya takkonstruktionen ger cirka 24 kg CO₂-ekv/m². Detta anses vara nästan en tredjedel av avtrycket från massivträgolv, en fjärdedel av avtrycket från stålbalkar och en femtedel av avtrycket från betongbjälklag.
 • Stabilt material av strukturellt laminerat fanerträ, Kerto LVL. Detta är ett parallellfanerträ (laminated veneer lumber) med mycket hög styrka och goda styvhetsegenskaper.

Teknisk bedömning av Eurofins

Lett-Tak Wood har genomgått en teknisk bedömning av Eurofins och uppfyller EU:s krav på konstruktionssäkerhet. Se European Technical Assessment för produkten här:

Fördelar med Lett-Tak Wood

 • Låg CO2-avtryck
 • Återanvändbar
 • Återvinningsbar
 • Energieffektiv med lågt U-värde
 • Långa spännvidder ger arkitektonisk frihet och snabb montering
 • Lång livslängd
 • Hård yta ger bra möjligheter till infästning
 • Stabil
 • Naturliga ventilationskanaler och bra självtorkande mekanismer. Dokumenterade långtidseffekter av belastningar, temperaturer och fukt
 • Teknisk bedömning av Eurofins, uppfyller EU:s krav på konstruktionssäkerhet
 • Levereras färdigmonterad

Med deg från ritning till montering

Lett-Tak Wood levereras med en sömlös projektförlopp från ritning till snabb montering. Samarbetet med Lett-Tak redan från förprojektering bidrar till en mycket effektiv planeringsprocess. Ingenjörerna på Lett-Tak har detaljerad kunskap om alla aspekter av takkonstruktionen och kan ge råd om det bästa tillvägagångssättet baserat på specifika behov och önskemål.

Ikoner som viser tjenestene til Lett-Tak

På detta sätt kan man undvika justeringar i efterhand, och planeringsprocessen blir enklare, mer kostnadseffektiv och tidsbesparande. Våra specialiserade montörer kan montera upp till 1200 m² tak per dag, vilket ger entreprenören snabb framsteg, förutsägbar ekonomi och minskat ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.

Handlingsplan för cirkulär ekonomi

I mars 2020 presenterade EU en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Flaggskeppet i handlingsplanen är förslaget om en lagstiftning för hållbara produkter.

I handlingsplanen uppskattas det att cirka 80% av en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel beror på hur den är designad. Arkitekter och tillverkare spelar därför en mycket viktig roll i utvecklingen av cirkulär ekonomi. Byggherrar och entreprenörer har å sin sida ett ansvar att välja rätt produkter.

Med Lett-Tak Wood har vi gjort det enkelt att välja en miljövänlig taklösning.


Kontakt

Dennis Tejlin
Försäljningsansvarig Sverige
dennis@lett-tak.no
+46 764 01 0127