Längre från Lett-tak

En ny produktionslinje på Lett-Taks fabrik utanför Larvik gör att företaget nu kan producera längre takelement än någonsin förut. Den nya produktionslinjen gör att byggvaruproducenten nu kan öka takelementens maximala längd från 16,4 till över 18 meter. Dessutom hoppas Lett-Tak att investeringen ska leda till rationellare drift och ge bättre möjligheter att leverera billigare standardelement.


35 miljoner kronor

Under 2015 investerades 35 miljoner kronor (NOK) i en ny lager- och produktionsanläggning. En produktions- och lagerbyggnad på 4 200 kvadratmeter (2 200 kvm lager och 2 000 produktion) byggdes. Dessutom revs en äldre byggnad på den 20 000 kvadratmeter stora fabrikstomten. Numera finns ett utomhuslager på platsen.­   

–  Försäljningen har ökat och det har funnits behov av högre produktionshastighet. Vid  behov kan Lett-Tak köra skiftarbete och företaget har nu ökat antalet produktionslinjer från fyra till fem. Samtidigt har behovet av lagerplats ökat de senaste åren i takt med att elementen blivit tjockare på grund av nya isoleringskrav. De investeringar som nu gjorts innebär att vi får en mera rationell produktion och lagerdrift.

Rationel drift

Den nya produktionslinjen gör att Lett-Tak kan minska behovet av skiftarbete. Ledningen vid Lett-Tak berättar att detta har tagits emot väl av de anställda. Dessutom uppnås stora produktionsmässiga fördelar. – Vi får en helt annan möjlighet att rationalisera driften. Den nya produktionslinjen har bland annat en nyligen utvecklad limmaskin och spikmaskin med automatisk limpåstrykning och spikning av stålprofiler. Den skapar en mera rationell och snabbare produktion och att vi kan använda mindre lim och spara på material och miljö, berättar produktionschefen. De nya maskinerna är skräddarsydda och utvecklade av Lett-Tak i samarbete med externa leverantörer. Förutom inbesparningarna har också byggnadernas uppvärmning blivit mera miljövänligt. Oljeuppvärmning har ersatts med gas. Detta har också gjorts i de äldsta produktionslokalerna.

Tro på marknaden

– Den nya produktionslinjen gör att vi ökar vår produktionskapacitet med mellan 20 och 25 procent. Det största och mest komplicerade projekt som Lett-Tak har haft är utbyggnaden av terminalen och den nya piren på Oslo flygplats, Gardermoen. Elementen som levererades till projektet har stor vridning och geometrin har varit utmanande. – Lett-Tak har stor ingenjörskompetens, vilket bidragit till att vi har fått många dylika kontrakt. Hallen i Partille, Göteborg, står värd för världens största handbollsturnering och finns bredvid en motorväg. Därför uppstod stränga krav på att elementen måste tåla enorma explosionslaster. Tester visar att vår produkt lämpar sig för byggen med utmaningar kopplade till jordbävningar, förklarar försäljningschefen.

Från test till CE-märkning

Lett-Tak har de mest ambitiösa testerna av sina produkter av alla tillverkare av takkassetter i hela Europa. SINTEF Certification i Oslo har exempelvis nyligen testat den typ av takelement som användes på den nya terminalbyggnaden på Gardemoen flygplats.

Som ett led i att utarbeta ETA (European Technical Assessment) för Lett-Tak System har SINTEF Certification även genomfört böjprov på Lett-Tak Element i full skala. Avsikten var att verifiera att beräkningsprogrammet som används för att dimensionera elementen ger resultat som med säkerhet är jämförbara med beräknad bärförmåga.

Element med en bredd på 2,4 m och 10 m spännvidd belastades med linjelast för att bestämma styvhet och brottslaster. Testerna visade att takelementen tål mer än kalkylerad maxlast och deras kritiska brottgräns undveks med god marginal.

Våra beställare ser det som en klar fördel att våra tester utförs av SINTEF. De får därmed den dokumentation som de behöver från ett godkänt forskningsinstitut. Utfärdat ETA för takelementen utgör grunden för CE-märkning av Lett-Tak element.