Dokumentation Lett-Tak Classic

Dokumentation Lett-Tak Classic

Dokumentmappe for Lett-Tak Classic takelement

Dokumentation för Lett-Tak Classic.

Brandmotstånd

Lett-Tak Classic kan levereras i brandklasserna REI15, REI30, REI60 och REI90. Takelementet kan användas i byggnader i brandklass 1–3 enligt de villkor som beskrivs i avsnitt 6.2 i Sintefs tekniska godkännande. Läs mer om brandmotstånd här.

 1. Dokument ikon
  SINTEF tekniskt godkännande nr 2215755 KB

Ljud

Läs mer om ljud och inomhusmiljö här.

 1. Dokument ikon
  Byggforsk-rapport, ljudabsorption hos Lett-Tak Classic1 MB
 2. Dokument ikon
  Flanköverföring, rapport nr 100725:01170 KB
 3. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Provning av luftinträngning SINTEF Byggforsk 20103 MB
 4. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Mätning i ljudlaboratorium SINTEF 20074 MB
 5. Dokument ikon
  LT-D-05 Akustikrapport 2 lager gips med slits, Rw=62 dB19 KB
 6. Dokument ikon
  LT-D-04 Akustikrapport Hattbeslag med slits och skumlist, Rw=60 dB22 KB
 7. Dokument ikon
  LT-D 03 Akustikrapport Hattbeslag med slits i tak, Rw=58 dB20 KB
 8. Dokument ikon
  LT-D-02 Akustikrapport Slits i innertak, Rw=61 dB23 KB
 9. Dokument ikon
  LT-D-01 Akustikrapport Hel innertakplatta, Rw=38bB21 KB

Tekniska godkännanden

Lett-Tak Systemer AS har sentral godkjenning til å være:
• ansvarig för planering av Konstruktionssäkerhet i åtgärdsklass 3
• ansvarig för planering av Byggnadsfysik i åtgärdsklass 3
• ansvarig för utförande av montering av bärande metall- eller betongkonstruktioner i åtgärdsklass 1–3

Läs mer om godkännanden och certifieringar här.

 1. Dokument ikon
  SINTEF tekniskt godkännande nr 2215755 KB
 2. Dokument ikon
  ETA-15-0473-2023-02-06-4385 KB
 3. Dokument ikon
  Standardkonstruktionsdetaljer för Lett-Tak tillhörande SINTEF teknisk godkännande nr 22152 MB

LT-E teleskoplösningar

 1. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-1-1-Lett-Tak3 MB
 2. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-1-2-Lett-Tak3 MB
 3. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-2-1-Lett-Tak3 MB
 4. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-2-2-Lett-Tak3 MB

LT-F Vippankare

 1. Dokument ikon
  Upphängning med vippankare i Lett-Tak-element56 KB

FDV

Läs mer om FDV här.

 1. Dokument ikon
  01FDV-Lett-Tak-levererat-med-underlagspapp102 KB
 2. Dokument ikon
  01FDV-Lett-Tak-levererat-med-Protan-beklädnad103 KB
 3. Dokument ikon
  Prestandadeklaration Isola82 KB
 4. Dokument ikon
  Sintef-godkjännande Protan SE, T, SE-L, Titanium+, EX takbeklädnad, nr 2010519 KB
 5. Dokument ikon
  SINTEF tekniskt godkännande nr 2215755 KB

Kontakta oss för mer information.