Detaljerade ritningar

Detaljerade ritningar

Arkitekttegning fra Lett-Tak
PDF DWG
1111

Opplager på betongbjelke, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1112

Tosidig opplager på betongbjelke, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1113

Opplager på stålvinkel, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1114

Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1115

Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg (UK), fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1116

Randbetingelse av betong, betongvegg (UK), fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1117

Randbetingelse av betong, betongbjelke (UK), fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1120

Opplager på betongbjelke, med takutstikk – full elem.-tykkelse, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1121

Opplager på betongbjelke, med takutstikk – trerekker, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1131

Overgang mellom elementer med ulike spennretninger

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong

Den här sidan innehåller detaljerade ritningar som utvecklar principerna för Tekniskt godkännande 2215. Ritningarna är anpassade till lösningar för enskilda projekt, men de är inte en officiell del av Tekniskt godkännande 2215.