Teknisk dokumentasjon om takmodulen

Takmodulen har gjennom ca. 40 års utvikling ivaretatt kundenes krav, og er markedets best testede taksystem.


Brannklasse

Elementer med 30 mm himlingsisolasjon har en brannmotstand tilsvarende REI-30 i henhold til NSEN 13501-2, mens elementer uten himlingsisolasjon har brannmotstand tilsvarende REI-15. Med himling av stålplater og 50 mm steinull har takelementene en brannmotstand tilsvarende REI-60. Elementer med 100 mm himlingsisolasjon har en brannmotstand tilsvarende REI-90. Verdiene gjelder for brann fra undersiden. Se vår tekniske godkjenning: Teknisk Godkjenning nr. 2215 fra SINTEF Certification

Detaljsnitt av element

Lyd

Lydabsorpsjonsmåling av Lett-Tak elementer

Norges byggforskningsinstitutt har på oppdrag fra AS Lett-Tak Systemer utført målinger i NBI’s lydlaboratorium (ventilasjonslaboratoriet) av lydabsorpsjonsfaktor for ulike varianter av Lett-Tak elementer med og uten lydabsorberende underside.

Resultatene viser at lydabsorpsjonen for Lett-tak elementer er svært god når utførelsen er med perforert plate og tilleggsisolasjon (30-50 mm mineralull). Alle typene med perforert plate og tilleggsisolasjon (30-50 mm mineralull) gir svært god lydabsorpsjon, alle med veiet verdi, αw fra 0,85- 1,00. Perforeringsgraden ga ubetydelig forskjell i absorpsjonsfaktor. Lett-Tak leveres med 15-17 % perforeringsgrad som standard.
Rapport om lydabsorpsjonsmåling av Lett-Tak-elementer, rapport nr. O 7691 (PDF).

Målerapport Flanketransmisjon

Det er utført måling på et Lett-tak-element av type 31, anlagt som flankerende konstruksjon. Som skillekonstruksjon er det brukt lettvegg med dobbel gips. Resultatene viser at gjennomgående korrugert stålplate på elementet vil gi stor flanketransmisjonen sammenlignet med andre løsninger for tilslutning mot vegg. Det er oppnådd en samlet laboratoriemålt lydreduksjon for vegg og element fra Rw = 38 dB til Rw = 62 dB, avhengig av tilslutningsløsninger mellom takelement og vegg. Flanketransmisjon, rapport nr. 100725 / 01 (PDF). Se også Detaljsnitt for konstruksjon (LT-D) lenger ned på siden. Målerapport Luftgjennomgang (PDF) og Målerapport Luftlydsgjennomgang (PDF). Resultat Sintef Sound Reduction index (PDF).

Tekniske godkjenninger

SINTEF Certification side for Tekniske godkjenning nr. 2215
SINTEF Certification European Technical Assessment (ETA)
Tilhørende detaljer til Teknisk Godkjenning og ETA (pdf)

Sentral godkjenning

Lett-Tak Systemer AS, med organisasjonsnummer 988782300, har sentral godkjenning for følgende områder:

  • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3

https://dibk.no/

FDV

Lett-Tak levert med underlagspapp

FDV (pdf)
SINTEF Certification for Tekniske godkjenning nr. 2215 Lett-Tak
Vedlegg 2: Datablad Isola papp (pdf)

Lett-Tak levert med Protan SE 1,6

FDV (pdf)
SINTEF Certification for Tekniske godkjenning nr. 2215 Lett-Tak
SINTEF Certification for Tekniske godkjenning nr. 2010 Protan

LT-D Lydreduserende løsninger

Veiledende detaljtegninger

LT-D-01: Hel himlingsplate, Rw=38 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-02: Sliss i himlingsplate, Rw=61 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-03: Hattebeslag med sliss i himling, Rw=58 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-04: Hattebeslag med sliss og skumlist, Rw=60 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-05: 2 lag gips med sliss, Rw=62 dB (pdf) / (DWG)

LT-E Teleskopløsninger

Veiledende detaljtegninger

LT-E-1-1: Teleskopløsning i elementets tverretning med hel himling (pdf)
LT-E-1-2: Teleskopløsning i elementets tverretning med sliss i himling (pdf)
LT-E-2-1: Teleskopløsning i elementets lengderetning med hel himling (pdf)
LT-E-2-2: Teleskopløsning i elementets lengderetning med sliss i himling (pdf)

LT-F Vippeanker

Veiledende detaljtegninger

LT-F-01: Oppheng ved bruk av Vippeanker (pdf) / (DWG)