Takmodul med kvalitet i hvert ledd

Takmodul fra Lett-Tak Systemer AS

Takmodul med kvalitet i hvert ledd og samarbeidspartnere med tyngde

Lett-Tak Systemer AS velger samarbeidspartnere og leverandører kun basert på kvalitet. Kun de beste komponentene skal benyttes til produksjon av våre takmoduler.

Dette gjør oss trolig til verdens sterkeste tak

Lastekapasiteten for tak-elementene er i forhold til vekter, byggehøyde og spennvidde enestående. Sammenlignet med andre lette bærekonstruksjoner er takmodulene fra Lett-Tak i en klasse for seg.

Produktutvikling i takt med markedet

Vi styrker vårt markedslederskap ved stadig å oppgradere vårt produkt i henhold til markedets krav på: Styrke, holdbarhet, U-verdi, brannklasse, lyd og andre tekniske løsninger våre kunder til enhver tid har behov for.

SINTEF tester

Våre bestillere ser klare fordeler ved at våre tester utføres av SINTEF, slik at de får den dokumentasjonen de trenger fra en godkjent prøvningsanstalt.