Lengre fra Lett-Tak

En ny produksjonslinje på Lett-Taks fabrikk utenfor Larvik gjør at bedriften kan produsere lengre takelementer enn noensinne. Med den nye produksjonslinjen kan byggevareprodusenten nå øke den maksimale lengden på takelementene fra 16,4 til over 18 meter. Dessuten håper Lett-Tak at investeringen skal føre til en enda mer rasjonell drift, og gi bedre muligheter til å levere billigere standardelementer.


35 millioner kroner

I 2015 ble det investert 35 millioner i et nytt lager og produksjonsanlegg. Det har blitt satt opp produksjons- og lagerbygg på 4200 kvadratmeter (2200 kvm lager og 2000 produksjon). I tillegg er det revet et gammelt utleiebygg på den 20 000 kvadratmeter store fabrikktomten. Det er nå blitt til utelager.

– Salget vårt har økt og det har vært behov for høyere produksjon. Ved større behov kan Lett-Tak kjøre skiftordning og har nå økt antall produksjonslinjer fra fire til fem. – Samtidig har behovet for lagerplass økt de siste årene i tråd med at elementene har blitt tykkere på grunn av nye isolasjonskrav. Investeringene som nå er blitt gjort betyr at vi får en mye mer rasjonell produksjon og lagerdrift.

Rasjonell drift

Den nye produksjonslinjen gjør at Lett-Tak kan minske behovet for skiftarbeid. Ledelsen i Lett-Tak forteller at dette har blitt tatt godt imot blant de ansatte. I tillegg kommer store produksjonsmessige fordeler. – Det oppnås en helt annen mulighet til å rasjonalisere driften. Den nye produksjonslinjen har blant annet nyutviklet limmaskin og spikermaskin med automatisk påføring av lim og spikring av stålprofiler. Det medfører mer rasjonell og raskere produksjon, og at vi kan bruke mindre lim og spare materialer og miljø, forteller produksjonssjefen. De nyutviklede maskinene er skreddersøm og utviklet av Lett-Tak sammen med eksterne leverandører. I tillegg til de besparingene dette medfører, har også oppvarmingen av byggene blitt mer miljøvennlig. Det er byttet fra å fyre med olje til å bruke gass. Dette er også utført i de eldste produksjonslokalene.

Tro på markedet

– Den nye produksjonslinjen gjør at vi øker produksjonskapasiteten vår med mellom 20 og 25 prosent. Det største og mest kompliserte prosjektet Lett-Tak har hatt er utbyggingen av terminalbygget og den nye piren på Oslo Lufthavn. Elementene som er levert dit har stor vridning, og geometrien har vært utfordrende. – Lett-Tak har stor ingeniørkompetanse på huset som har gjort at vi har fått mange av disse kontraktene. Hallen i Partille, Göteborg, huser verdens største håndballturnering og ligger like ved motorveien. Dermed ble det strenge krav til at elementene skal tåle enorme eksplosjonslaster. Tester viser at vårt produkt er gunstig på bygg med utfordringer knyttet til seismikk, forklarer salgssjef Gard Brunsell.


Fra test til CE-merking

Lett-Tak har de mest ambisiøse testene blant alle produsenter av takelementer i Europa. For eksempel har SINTEF Certification i Oslo testet takelementet som benyttes i den nye terminalbygningen på Gardermoen lufthavn.

Som et ledd i utarbeidelsen av ETA (European Technical Assessment) for Lett-Tak Systemer, har SINTEF Certification også gjennomført en fullskala bøyningstest. Hensikten var å verifisere at beregningsprogrammet, som brukes til å dimensjonere elementene, gir sikre resultater som samsvarer med de faktiske forhold. Elementer med en bredde på 2,4 m og 10 m spennvidde er belastet med linjelast for å bestemme stivhet og bruddbelastninger.

Testene viste at takelementene tåler mer enn beregnet maksimal belastning, og den kritiske bruddgrensen med god margin. Våre kunder anser det som en klar fordel at våre tester utføres av SINTEF. De får dermed den dokumentasjonen de trenger fra et godkjent forskningsinstitutt. Godkjent ETA for takelementer danner grunnlag for CE-merking av Lett-Tak elementer.