Enkel og bekymringsfri takforvaltning

Taket på bygget ditt tar vare på verdiene som ligger under det, og sørger for beskyttelse av både bygg, mennesker og eiendeler. Taket hjelper deg med andre ord å ivareta ditt ansvar som byggeier. Vi holder taket ditt i orden, slik at ansvaret ditt blir litt enklere.

Kontakt: Morten Øien | Service- og ettermarkedsansvarlig Norge | morten.oien@lett-tak.no | +47 94 12 84 70

Taket er byggets mest utsatte fasade

Et tak som ikke får løpende tilsyn og vedlikehold, kan koste dyrt. Været i Norden blir tøffere og våtere, og taket er utsatt for store belastninger gjennom sin levetid. Et proaktivt vedlikehold av taket er nødvendig for å sikre at kostbare skader ikke oppstår. Fuktskader er en gjenganger, og i nesten 3 av 4 skadetilfeller undersøkt av SINTEF de siste årene skyldes skadene fukt fra nedbør, kondens eller innbygget overskuddsfukt i materialer. Nedbør alene kan knyttes til mer enn 40% av skadene som er undersøkt. Våre elementer produseres innendørs i tørre og ideelle forhold, hvilket gjør at innebygget fukt ikke er et tema for våre elementer. Været får vi derimot ikke påvirket. Med jevnlig takservice får du et trygt tak som tåler all slags vær over lang tid.

Skader på tak kan bli dyrt

Skader kan oppstå av flere årsaker, men en fellesnevner er at det fort kan koste veldig mye å reparere. Små skader bør oppdages og repareres så fort som mulig for å unngå at de utvikler seg. Forsikringen dekker ofte kun følgeskader, og ikke selve skaden. Med dokumentasjon på vedlikehold kan du slippe avkortning i forsikringsoppgjøret. Jevnlig kontroll og vedlikehold på taket ditt er derfor en viktig investering som gir deg trygghet og en forutsigbar driftsøkonomi.


Våre tjenester innen takservice

Vi er spesialister på tak; vi prosjekterer og tegner, produserer, monterer og utfører service med et dedikert fokus på tak. Vår kompetanse gir deg de beste forutsetninger for en trygg takforvaltning.

Årlig serviceavtale

Regelmessig ettersyn av taket i form av en serviceavtale vil gi deg trygghet på takets tilstand, og grunnlag for å forutsi kommende behov for vedlikeholdsarbeid. Større reparasjoner kan unngås fordi mindre skader oppdages før de utvikler seg og blir kostbare. Mindre skader reparerer vi under ettersynet.

På en servicesjekk gjør vi en befaring hvor vi kvalitetskontrollerer taket med fuktmåling, og gjennomfører en visuell sjekk av hele taket. Vi kan utføre kontroll av tak med personell og drone, og leverer en tilstandsrapport bygget på NS3424. Dette er et verdipapir som kan legges frem ved eventuelle skader eller lekkasjer, og som meldes inn til forsikring eller huseier.

Hva kontrolleres?

 • Sluk og renner
 • Gjennomføringer
 • Gesimser
 • Overflatekontroll, kontroll av skjøter med skanning
 • Skader i tekking
 • Termikk-og energilekkasjer
 • Sikringsutstyr
 • Fukt

Hva får du?

 • Økt levetid på taket, og høyere verdi på bygget
 • Reparasjon av mindre skader før de utvikler seg
 • Trygghet og lavere kostnad over tid
 • Forutsigbar driftsøkonomi
 • Tilstandsrapport, bygget på Norsk Standard sin utgave NS3424
 • Dokumentasjon med bilder

Tilstandsrapport

Noen ganger trenger du en enkeltstående takkontroll fordi du skal selge bygget, fordi du ønsker å montere solceller, eller fordi det har oppstått situasjoner som krever en kontroll av taket.

Vi kontrollerer det samme som vi gjør på en serviceavtale, og du får også her en tilstandsrapport som er bygget på Norsk Standard sin utgave NS3424.

Reparasjons- eller hasteoppdrag

Vi befarer og utfører nødvendig reparasjonsarbeid eller førstehjelpsbehandling av tak for å stoppe lekkasje. Om det er nødvendig med ytterligere handlinger, vil du få et uforpliktende og kostnadsfritt pristilbud av oss.

Vurdering av tak for solcellepaneler eller annet utstyr

Vurderer du solceller eller annet utstyr på taket? Da bør du få utført en taksjekk i forkant.

Vi utfører alle typer taksjekk. Lett-Tak sine tak har hard overflate og er ideelt for montering av solcellestativer og andre installasjoner uten at det går på bekostning av isolasjonsevne, tetthet, folie eller tekking. Allikevel bør du forsikre deg om at taket ditt er egnet for montering av utstyr.

På en taksjekk kontrollerer vi at tekking og underlag er i god stand før montering. Vi vurderer hvor stor vekt taket tåler, sjekker takets tilstand og vurderer tekkingens gjenstående levetid før montering av utstyr. Det er i tillegg viktig å vurdere hvor det egner seg å montere utstyr i forhold til takets fallretning, i forhold til valg av innfestning, og egnethet generelt. Vi rapporterer med en tilstandsrapport bygget på Norsk Standard NS3424. Om det er behov for oppgradering i forkant av installasjon, hjelper vi deg med dette.

Vi kan også vurdere og dokumentere egnethet til solceller i forhold til byggets plassering. Vi samarbeider med de fremste i bransjen på solcellepaneler og lagring av energi, som kan hjelpe deg med valg av riktig utstyr.

Kontakt oss før montering av utstyr på tak, så får du og monteringsprosjektet ditt de beste forutsetninger for å lykkes.

Tilleggstjenester


Kontakt: Morten Øien
Service- og ettermarkedsansvarlig Norge
morten.oien@lett-tak.no
+47 94 12 84 70